PROGRAM - 8. KPM

Przejdź do treści
WSTĘPNY PROGRAM KONGRESU
3 grudnia 2019 roku

10.00-10.15
Otwarcie Kongresu

10.15-11.00
Wojewódzkie komisje ds. orzekania o zdarzeniach medycznych – reforma czy likwidacja?
Bartłomiej Chmielowiec - Rzecznik Praw Pacjenta
Tomasz Młynarski, Z-ca Dyrektora Departamentu Prawnego w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta

11.00-11.30
Przymusowe leczenie osoby pozbawionej wolności
dr Piotr Kosmaty

11.30-12.00
Ochrona prywatności i wizerunku pacjenta w podmiocie leczniczym
prof. dr hab. Jacek Sobczak, sędzia Sądu Najwyższego w st. sp.

12.00-12.20
Nagranie z monitoringu w placówce medycznej jako dowód w postępowaniu cywilnym i karnym
mec. Jolanta Budzowska

12.20-12.30
Dyskusja

12.30-13.00
Przerwa kawowa

13.00-14.10 Panel - Zarządzanie ryzykiem

Prewencja zdarzeń niepożądanych
Piotr Daniluk

Analiza zdarzeń niepożądanych
Agnieszka Staszewska

Obowiązek denuncjacji. Pracownik medyczny jako świadek w postępowaniu cywilnym i karnym a tajemnica medyczna
dr hab. n. prawn. Rafał Kubiak prof. UŁ i prof. UM w Łodzi

14.10-14.20
Dyskusja

14.20-15.00
Lunch  

15.00-15.20
Zmiany w kodeksie postępowania cywilnego  a rola pełnomocnika w procesach o błędy medyczne
SSO Agata Stankiewicz-Rataj

15.20-15.40
„Owoc zatrutego drzewa” w procesach medycznych, cywilnych i prawnych  
mec. dr Marcin Sala-Szczypiński

15.40-16.00
Dowody prima facie w postępowaniu cywilnym – przegląd aktualnego orzecznictwa
mec. Karolina Kolary

16.00-16.20
Przekazywanie informacji i dokumentacji medycznej organom ścigania            
mec. Tomasz Huber     

Dyskusja

16.20-16.40
Odpłatność za usługi  medyczne w warunkach zagrożenia życia i zdrowia
mec. Agnieszka Sieńko   

16.40-17.00
Przestrzeganie praw pacjenta w warunkach szpitalnego oddziału ratunkowego – perspektywa publicznego płatnika
mec. Tomasz Filarski

17.00-17.20 Nowe regulacje w sprawie oświadczeń woli pacjenta
dr Tamara Zimna

Dyskusja oraz zakończenie I dnia Kongresu

                                 
4 grudnia 2019 roku                                                    

09.00-09.30
Stan przestrzegania praw obywatelskich do ochrony zdrowia w Polsce  
dr Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich

09.30-09.50
Trudności w opiniowaniu spraw o błędy medyczne
dr Ewa Rzepecka-Woźniak

09.50-10.05
Pozbawienie prawa wykonywania zawodu przez sądy lekarskie – przegląd przypadków
dr n. prawn., lek. Magdalena Reshef,  NROZ dr Grzegorz Wrona

10.05-10.20
Odpowiedzialność prawna lekarza, działającego w zespole medycznym
dr n. praw. Radosław Tymiński

10.20-10.35
Komunikacja w zespole terapeutycznym w prewencji zdarzeń medycznych i wykroczeń zawodowych na stanowiskach lekarzy, pielęgniarek i położnych
dr Grażyna Rogala-Pawelczyk

10.35-10.50
Odpowiedzialność zawodowa lekarza w związku z orzeczeniem dyscyplinarnego sądu zagranicznego
prof. UM dr hab. Monika Urbaniak

10.50-11.00 Dyskusja
11.00-11.30 Przerwa kawowa

11.30-11.45
Rewolucja w prawie wyrobów medycznych
mec. Oskar Luty

11.45-12.45
PANEL - Roszczenia o nadwykonania – czy wreszcie wiemy coś więcej?
Podstawy dochodzenia zapłaty za nadwykonania, w tym w ramach ryczałtu szpitalnego.
dr Grzegorz Glanowski, dr Tomasz Sroka

12.45-13.45
PANEL - Odpowiedzialność kierownika podmiotu leczniczego działającego w formie spółki oraz jako samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej - case study
mec. Wiesław Latała, mec. Krzysztof Michoń

13.45-14.00
Dyskusja oraz zakończenie 8. Kongresu Prawa Medycznego

Wróć do spisu treści