PROGRAM - 7. KPM

Przejdź do treści
W programie między innymi:

Bieżące problemy z przestrzeganiem praw pacjenta praktyce działalności Rzecznika Praw Pacjenta
Bartłomiej Chmielowiec
Rzecznik Praw Pacjenta

Problemy dotyczące nowych norm zatrudnienia pielęgniarek w aspekcie odpowiedzialności organizacyjnej dyrektorów szpitali
Józefa Szczurek-Żelazko
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia

Odpowiedzialność karna dyrektora szpitala za błąd organizacyjny
prof. dr hab. Zbigniew Ćwiąkalski, mec. Joanna Kogut

Prawo do obrony lekarza w procesie karnym a ograniczenia wynikające z tajemnicy zawodowej lekarza
mec. Jakub Dzwoniarski  

Błąd pielęgniarki czy błąd systemu? – czyli czego medycyna może się nauczyć od lotnictwa
Kajetan Gawarecki

Rekompensata za śmierć osoby bliskiej
mec. Jolanta Budzowska

Obowiązki lekarza, lekarza dentysty w sytuacji nagłego zagrożenia życia u pacjenta w warunkach przychodni
mec. Gabriela Lenarczyk  

O prawnych i praktycznych  problemach związanych z transplantacją organów
mec. Aneta Sieradzka

Dobre praktyki onkologiczne w kontekście odpowiedzialności lekarza za błąd medyczny
dr Maria Turska-d'Amico

Udowadnianie błędu medycznego z perspektywy najbliżej rodziny pacjenta
dr Lidia Ukarma

Instrumenty prawne przysługujące szpitalom w trudnej sytuacji finansowej
adw. Mariusz Purgał

Działalność wydziałów do spraw błędów medycznych i rozwiązywanie problemów z opiniowaniem
prok. Ireneusz Kunert

Wyłączenia związku przyczynowo-skutkowego w sprawach o błąd medyczny
dr n. praw. Radosław Tymiński

Odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z prowadzeniem badań klinicznych produktów leczniczych
mec. Magdalena Reshef

Niebezpieczne produkty lecznicze i wyroby medyczne - kto za nie odpowiada?
mec. Joanna Wielgolawska-Pilas

Nowy standard opieki okołoporodowej - bezpieczeństwo organizacji i ochrona praw pacjenta
mec. Tamara Zimna

więcej szczegółów już wkrótce!
Wróć do spisu treści