Program - 6. Kongres Prawa Medycznego

Przejdź do treści
PROGRAM VI KONGRESU PRAWA MEDYCZNEGO
CZWARTEK, 7 grudnia 2017 roku
10.00-10.05
Otwarcie Kongresu
dr Jolanta Orłowska-Heitzman
Prezes Polskiego Towarzystwa Prawa Medycznego
Prowadzenie sesji: dr Marcin Mikos, dr Jerzy Friediger
10.05-10.30
Aktualne problemy w ochronie zdrowia w świetle działalności Rzecznika Praw Obywatelskich
dr Sylwia Spurek
zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich
10.30-11.15
Składki na ubezpieczenie społeczne od "podwójnych" umów cywilnoprawnych lekarzy - aktualny stan orzecznictwa
prof. dr hab. Zdzisław Kubot
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego
11.15-11.35
Składki na ubezpieczenie społeczne personelu medycznego – wnioski z działalności kontrolnej ZUS
Grzegorz Kiszka, p.o. kierownika wydziału kontroli płatników składek Oddziału ZUS w Krakowie
11.35-11.45
Dyskusja
11.45-12.15
Przerwa kawowa
Prowadzenie sesji: mec. Jolanta Budzowska
12.15-12.35
Ochrona praw pacjentów małoletnich
dr Błażej Kmieciak
Zakład Prawa Medycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
12.35-12.55
Brak zgody rodzica na szczepienia ochronne u dziecka a prawa rodzicielskie
Sędzia Marta Zioło-Mrzygłód
Sąd Okręgowy w Krakowie
12.55-13.15
Odpowiedzialność za powikłania poszczepienne w wybranych państwach EU
dr hab. Monika Urbaniak
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
13.15-13.30
Dyskusja
Prowadzenie sesji: mec. Paweł Rataj, sędzia Paweł Szewczyk
13.30-13.50
Odpowiedzialność za błędy medyczne lekarzy rezydentów i lekarzy stażystów
mec. Joanna Wielgolawska
Kancelaria Adwokacka
13.50-14.10
Roszczenie o zadośćuczynienie pieniężne za zerwanie więzi rodzinnych w razie doznania przez osobę bliską poważnego uszczerbku na zdrowiu - przegląd najnowszego orzecznictwa
dr hab. Monika Wałachowska
WPiA Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
14.10-14.35
Konsekwencje RODO dla placówek ochrony zdrowia
mec. dr Paweł Litwiński
Barta Litwiński Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów
14.35-15.10
Lunch
Prowadzenie sesji: Piotr Pochopień
15.10-15.30
Mediacja w zarządzaniu zdarzeniami medycznymi - realna szansa czy utopijna idea?
mec. Patrycja Jarus
15.30-15.50
Prawo pacjenta do informacji a świadomy udział pacjenta w procesie diagnostyczno-leczniczym
Piotr Zieliński
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego
15.50-16.15
Udostępnianie dokumentacji medycznej - przegląd zmian prawa i orzecznictwo
dr n. prawn. Tamara Zimna
Kancelaria Prawa Medycznego
16.15-16.30
Dyskusja
Zakończenie I dnia Kongresu
PIĄTEK, 8 grudnia 2017 roku
Prowadzenie sesji: dr Marcin Mikos
09.00-09.30
Ustawa o podstawowej opiece zdrowotnej – konsekwencje dla systemu ochrony zdrowia
dr Zbigniew J. Król
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
09.30-10.00
Nadwykonania świadczeń zdrowotnych w sieci szpitali
Andrzej Jacyna
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
10.00-10.20
Możliwość udzielania świadczeń komercyjnych przez placówki w sieci szpitali
mec. Tomasz Pęcherz
Kancelaria Prawna Piotrowska i Wspólnicy
10.20-10.40
Naruszenia prawa osób ubezpieczonych w świetle skarg kierowanych do NFZ
mec. Tomasz Filarski
Małopolski Oddział NFZ
10.40-10.50
Dyskusja
10.50-11.15
Przerwa kawowa
Prowadzenie sesji: mec. Tomasz Pęcherz
11.15-11.35
Ustawa o jakości i bezpieczeństwie pacjenta
Jakub Banaszek
Doradca Ministra Zdrowia
11.35-12.05
Konsekwencje ustawy o jakości i bezpieczeństwie pacjenta a roszczenia pacjenta z tytułu błędu medycznego
mec. Jolanta Budzowska
Kancelaria BFP
12.05-12.30
Zdarzenie niepożądane a wykroczenia zawodowe pielęgniarki i położnej
dr Grażyna Rogala-Pawelczyk
Prorektor ds. Rozwoju i Nauki  PWSZ
w Sanoku
12.30-13.00
Bezpieczeństwo pacjenta w świetle działalności kontrolnej Państwowej Inspekcji Sanitarnej
mec. dr Marcin Sala-Szczypiński
Dziekan Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie
13.00-13.30
Dyskusja
Podsumowanie VI Kongresu Prawa Medycznego
Wróć do spisu treści