PROGRAM - 12 KONGRES PRAWA MEDYCZNEGO

Przejdź do treści

W PROGRAMIE KONGRESU

Czwartek - 7 grudnia 2023 roku
10.00-10.10
Otwarcie Kongresu

10.10-10.40
Konstytucyjne prawo do ochrony zdrowia – powróćmy do źródeł  
prof. dr hab. Grzegorz Kuca
Katedra Prawa Ustrojowego Porównawczego, Wydział Prawa i Administracji UJ

10.40-11.00
Przesłanki dopuszczalnej aborcji a prawo karne
dr hab. Mikołaj Małecki
Katedra Prawa Karnego, Uniwersytet Jagielloński

11.00-11.20
Środki przymusu bezpośredniego w medycynie
dr Piotr Kosmaty
Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

11.20-11.40
Prawne i etyczne aspekty „pełnomocnictwa medycznego”
Sławomir Gołąbek
Prezes Rady Izby Notarialnej w Krakowie

11.40-12.00
Udostępnianie dokumentacji medycznej pacjenta małoletniego – problemy napotykane w praktyce
mec. Klaudia Wróbel-Polaczkiewicz
Kancelaria Radcy Prawnego

12.00-12.10 Dyskusja
12.10-12.40 Przerwa kawowa

12.40-13.00
Postępowanie dowodowe w cywilnych procesach medycznych
Kamil Grzesik
Sędzia Sądu Apelacyjnego w Krakowie

13.00-13.20
Instytut Ekspertyz Medycznych w Łodzi – doświadczenie po dwóch latach funkcjonowania
dr Agata Michalska
Dyrektor Instytutu Ekspertyz Medycznych w Łodzi

13.20-13.40
Odpowiedzialność lekarza konsultującego, a lekarza prowadzącego leczenie pacjenta za proces diagnostyczno-leczniczy
mec. Magdalena Dmuch
Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

13.40-14.00
Rozwiązanie umowy o pracę z lekarzem - wymagania i pułapki prawne
mec. Aleksandra Luty
Head of Legal, Natura&Co.

14.00-14.10 Dyskusja
14.10-15.00 Lunch

15.00-15.20
Odpowiedzialność lekarza za zabiegowe użycie wyrobu medycznego wadliwego lub poza przewidzianym zastosowaniem
adw. Oskar Luty
Partner w Kancelarii Fairfield

15.20-15.40
Zdarzenia medyczne w chirurgii robotycznej
dr n. med. Maria Turska d’Amico, Instytut Onkologii
Instytut Badawczy Oddział w Gliwicach

15.40-16.00
Odpowiedzialność prawna lekarza i fizjoterapeuty za zaniechanie zlecenia wyrobu medycznego
dr n. med. Mateusz Curyło
Szpital MSWiA w Krakowie

16.00-16.10 Dyskusja

16.10-16.30
Klauzula sumienia a prawo i życie
dr n. med. Jerzy Friediger
Prezes Polskiego Towarzystwa Prawa Medycznego

16.30-16.50
Aspekty prawne i bioetyczne związane z bankowaniem tkanek ludzkich
prof. Tomasz Banaś
Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie

16.50-17.10
Deklaracje bioetyczne UNESCO jako źródło prawa biomedycznego
dr Piotr Zieliński
Zakład Zarządzania Organizacjami Publicznymi, Uniwersytet Gdański

17.10-17.30
Nowa ustawa o badaniach klinicznych - praktyczne konsekwencje dla podmiotów leczniczych
prof. dr hab. Monika Urbaniak, Katedra i Zakład Prawa Medycznego i Farmaceutycznego
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

17.30 Zakończenie pierwszego dnia kongresu

Piątek - 8 grudnia 2023 roku
09.00-09.20
Prawo medyczne w praktyce orzeczniczej sądu opiekuńczego – udzielanie świadczeń medycznych bez zgody pacjenta – interwencje sądu opiekuńczego – praktyka sądowa dot. spraw o umieszczenie w ZOL
Monika Czajka, SSR
Członkini Stowarzyszeń: Sędziów Rodzinnych w Polsce oraz Stowarzyszenia Sędziów Themis

09.20-09.40
Zakład ubezpieczeń, ubezpieczony, poszkodowany – trójkąt Bermudzki
mec. Karolina Kolary
Kancelaria Budzowska Fiutowski i Partnerzy  

09.40-10.00
Wizytacja medyczna jako sposób ograniczenia ryzyka medycznego
Piotr Daniluk
Dyrektor Biura Zarządzania Ryzykiem Medycznym TUW PZUW

10.00-10.20
Fundusz Kompensacyjny Zdarzeń Medycznych - perspektywa szpitala i pacjenta
dr n. prawn. Tamara Zimna
Kancelaria Prawa Medycznego

10.20-10.30 Dyskusja

10.30-10.50
System zbierania danych o zdrowiu a granice wolności jednostki
mec. Tomasz Pęcherz
Cybulski Piotrowska Pęcherz Radcowie Prawni

10.50-11.10
Standaryzowanie prawa medycznego za pomocą rozporządzeń – konieczność czy ślepa uliczka?
dr hab. n. praw. Radosław Tymiński
Kancelaria Radcy Prawnego

11.10-11.20 Dyskusja
11.20-12.00 Przerwa kawowa

12.00-12.30
Misja mediów w kwestii ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pacjentów
Michał Janczura
Dziennikarz TOK FM

12.30-12.50
Harmonogram wdrożenia ustawy o jakości i bezpieczeństwie pacjenta - praktyczne problemy wynikające z przepisów przejściowych
Agnieszka Pietraszewska-Macheta
Dyrektor Centrum Monitorowania Jakości

12.50-13.15
Zdarzenia niepożądane wpływ na personel medyczny.
Sebastian Goncerz
Przewodniczący Porozumienia Rezydentów OZZL

13.15-13.25 Dyskusja  
13.25-13.30 Zakończenie Kongresu

Wróć do spisu treści