PROGRAM - Po pierwsze Lekarz

Przejdź do treści
W programie między innymi:

  • Rekompensata za śmierć osoby bliskiej
  • Obowiązki lekarza, lekarza dentysty w sytuacji nagłego zagrożenia życia u pacjenta w warunkach przychodni
  • O prawnych i praktycznych  problemach związanych z transplantacją organów
  • Błąd pielęgniarki czy błąd systemu – czyli czego medycyna może się nauczyć od lotnictwa?
  • Odpowiedzialność karna dyrektora szpitala za błąd organizacyjny
  • Ratunek dla szpitali w trudnej sytuacji finansowej

więcej szczegółów już wkrótce!
Wróć do spisu treści