Rejestracja - 6. Kongres Prawa Medycznego

Przejdź do treści
TABELA OPŁAT

do 31.X.2017 roku
390 zł


do 30.XI.2017 roku
480 zł


na miejscu
530 zł


FORMULARZ REJESTRACJI

Dane uczestnika
Dane do faktury
*prosimy o uzupełnienie poniższych pól w przypadku chęci otrzymania
faktury na inne dane niż podane obok


TipImpreza towarzysząca

TAK
NIE


*Pola obowiązkowe

WARUNKI UCZESTNICTWA

Zgłoszenie powinno nastąpić poprzez:
wypełnienie formularza on-line dostępnego na stronie internetowej oraz wysłanie kopii dowodu wpłaty pocztą, pocztą e-mail na adres prawomedyczne@zizce.edu.pl lub faxem na numer: 12 421 40 50

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 30 listopada 2017 roku (liczy się data wpływu zgłoszenia do Organizatora Kongresu).

Po tym terminie, w zależności od dostępności miejsc, będzie można zgłosić swoje uczestnictwo jedynie w Biurze Kongresu, podczas rejestracji w miejscu obrad, chyba, że Organizator każdorazowo indywidualnie wyrazi zgodę na dokonanie zgłoszenia w inny sposób.

Wszyscy uczestnicy Kongresu, którzy prześlą zgłoszenie do dnia 30 listopada 2017 roku otrzymają potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia, które będzie przesłane e-mailem lub faxem do dnia 5 grudnia 2017 roku. W przypadku braku potwierdzenia do dnia 5 grudnia 2017 roku bardzo prosimy o kontakt telefoniczny z biurem Kongresu: 12 422 09 20

W przypadku rezygnacji z udziału w konferencji do dnia 10 listopada 2017 roku roku organizatorzy zwracają wpłaty pomniejszone o 20% kosztów operacyjnych, po tym terminie opłaty nie będą zwracane.

UWAGA! Organizatorzy zastrzegają sobie prawo odwołania kongresu lub zaproponowania alternatywnego terminu.
UWAGA! Organizatorzy zastrzegają sobie, w przypadku wyczerpania miejsc, prawo zamknięcia listy uczestników Kongresu przed 30 listopada 2017 roku.

Wpłat należy dokonywać na konto:
ZiZ CENTRUM EDUKACJI
ul. Garbarska 13/3, 31-131 Kraków

mBank
70 1140 1081 0000 2164 4100 1009
z dopiskiem "Kongres Prawa Medycznego" oraz imieniem i nazwiskiem uczestnika

Wróć do spisu treści