Program kongresu

WTOREK, 1 grudnia 2020 roku - wstępny program 

 

10.00-10.15 
Otwarcie Kongresu

 

dr Jerzy Friediger
Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Prawa Medycznego

 

dr Marcin Mikos
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

 
10.15-11.00
Odpowiedzialność szpitala za zakażenie pacjenta SARS-CoV-2 – case study na przykładzie skarg wpływających do biura RPP

mec. Tomasz Młynarski
Z-ca Dyrektora Departamentu Prawnego w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta

 

11.00-11.45 
Kontrowersyjne orzeczenia sądowe w sprawach o błędy medyczne. Przegląd i analiza

dr n. praw. Radosław Tymiński
Kancelaria Radcy Prawnego

 

11.45-12.00 
Przerwa

 

12.00-12.30 
Odpowiedzialność karna lekarza za błąd medyczny popełniony w warunkach pandemii

dr Piotr Kosmaty
Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

 

12.30-12.50 
Ramy prawne programów wczesnego dostępu do leków

prof. UM dr hab. Monika Urbaniak
Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

 
12.50-13.20 
Klauzula dobrego Samarytanina – wyjątek od reguły czy reguła na czas epidemii?

mec. Jolanta Budzowska
Kancelaria Budzowska Fiutowski i Partnerzy. Radcowie Prawni

 

13.20-13.40 
Przerwa

 

13.40-14.40  
PANEL: Nowe prawo nadwykonań
Spór o wynagrodzenie z NFZ w świetle nowych regulacji prawnych

moderator: mec. Paweł Rataj

mec. dr Grzegorz Glanowski
Zakład Bioetyki i Prawa Medycznego UJ, Cybulski Piotrowska Pęcherz Radcowie Prawni Sp. P

mec. Tomasz Pęcherz
Cybulski Piotrowska Pęcherz Radcowie Prawni Sp. P

 

14.45-15.00 
Przerwa

 

15.00-15.20 
Stosowanie kar administracyjnych w czasie epidemii

mec. dr Marcin Sala-Szczypiński
Dziekan Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie

 

15.20-15.40 
 
Lekarz jako świadek, podejrzany, oskarżony – prawa i obowiązki

mec. Łukasz Chmielniak
CHMIELNIAK ADWOKACI

 

15.40-16.00
Nowości w przepisach dotyczących dokumentacji medycznej

mec. Anna Kordylewska
Kancelaria Radcy Prawnego

 

16.00-16.20 
Ryzyka związane z wypłatą dodatków „covidowych” dla personelu medycznego

mec. Tomasz Huber

 

16.20-16.40 
Korupcja gospodarcza w ochronie zdrowia

mec. Anna Łuc-Seweryn
Kancelaria Radcy Prawnego

 

16.40-17.00 
Odpowiedzialność cywilna podmiotu leczniczego za szkody związane z upadkiem pacjenta

dr Marcin Mikos
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

 

17.00-17.15 
Przerwa

 

17.15-18.00 
TY ZAPYTAŁEŚ-MY ODPOWIADAMY

Kancelaria Radcy Prawnego Jakub Cebula i Współpracownicy