Program kongresu

10.00-10.10

Otwarcie kongresu

 

10.10-10.55

Nowy model pozasądowej rekompensaty roszczeń pacjentów
Bartłomiej Chmielowiec, Rzecznik Praw Pacjenta

 

10.55-11.15

Just culture vs no-fault – czyli jak to zrobić, żeby działało
dr Robert Mołdach, Instytut Zdrowia i Demokracji

 

11.15-12.00 DEBATA

Fundusz Kompensacyjny Zdarzeń Medycznych z perspektywy pacjenta i szpitala
moderator  mec. Paweł Rataj
dyr. Michał Binkowski
mec. Tomasz Filarski
dyr. Jerzy Fridiger
mec. Mateusz Mendrek
mec. dr Marcin Sala-Szczypiński

 

12.00-12.30

Przerwa kawowa

 

12.30-12.50

Odpowiedzialność karna ordynatora oddziału za pracę zespołu lekarskiego
dr Piotr Kosmaty, Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

 

12.50-13.10

Odpowiedzialność prawna lekarzy rezydentów - zarys problematyki
dr n. praw. Radosław Tymiński, Kancelaria Radcy Prawnego

 

13.10-13.30

Tymczasowe zawieszenie prawa wykonywania zawodu lekarza - czy to skuteczny środek zapobiegawczy?
lek. Grzegorz Wrona, Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej, Naczelna Izba Lekarska

 

13.30-13.50

Kiedy sądy orzekają zakaz wykonywania zawodu oraz zawieszenie i ograniczenie w czynnościach zawodowych? Wnioski na podstawie badań własnych
Magdalena Dmuch, Aleksandra Gil, Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

 

13.50-14.10

Lekarz jako użytkownik wyrobu medycznego – charakterystyka obowiązków oraz odpowiedzialności prawnej lekarzy, związanej z wdrożeniem rozporządzenia MDR
mec. Oskar Luty, Kancelaria Fairfield

 

14.10-14.30

Dyskusja

 

14.30-15.30

Lunch

 

15.30-15.50

Zadośćuczynienie za naruszenie więzi rodzinnej – art. 446 (2) KC a dotychczasowe orzecznictwo
mec. Karolina Kolary, Kancelaria Budzowska Fiutowski i Partnerzy. Radcowie Prawni

 

15.50-16.10

Procedury - o czym nie wolno zapominać
Maria Budnik-Szymoniuk, Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk o Zdrowiu, Katedra Pielęgniarstwa Zachowawczego

 

16.10-16.30

Specyfikacja dowodu z opinii biegłego w sprawach sądowych dotyczących fizjoterapeutów
Marian Brzeczkowski

 

16.30-17.30

PANEL: Ochrona sygnalistów w podmiotach leczniczych
r.pr. Magdalena Olender, r.pr. Anna Łuc-Seweryn

Podmiot leczniczy – jako zobowiązany do ochrony sygnalistów
Ochrona danych osobowych w podmiotach leczniczych w związku wdrożeniem ochrony sygnalistów
Pacjent jako sygnalista

 

17.30-18.00

Dyskusja oraz zakończenie I dnia kongresu

09.00-09.30

Zdrowie publiczne a wolność jednostki. Rozważania wokół zakresu ograniczeń praw jednostki w związku z pandemia covid 19
prof. dr hab. Monika Urbaniak, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

 

09.30-10.00

Kwarantanna w czasie pandemii a ograniczenie praw i wolności człowieka
mec. dr Marcin Sala-Szczypiński, Dziekan Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie 

 

10.00-10.25

Zakaz tortur i nieludzkiego traktowania jako pominięty wzorzec kontroli konstytucyjnej w wyroku TK z 22.10.2020 r., sygn. K 1/20
mec. Oskar Luty, Kancelaria Fairfield

 

10.25-10.50

Nowelizacja przepisów ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty w zakresie zasad i procedur prowadzenia eksperymentów medycznych
dr Anita Gałęska-Śliwka, Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

 

10.50-11.15

Polski Ład - rewolucja w składkach w 2022 roku. Czy złamano umowę społeczną z 1999 roku?
mec. Tomasz Pęcherz, Cybulski Piotrowska Pęcherz Radcowie Prawni

 

11.15-11.30

Dyskusja

 

11.30-12.00

Przerwa kawowa

 

12.00-12.25

Dodatki covidowe dla personelu medycznego i niemedycznego
mec. Tomasz Huber

 

12.25-12.50

Ocena funkcjonowania ustawy o działalności leczniczej po 10 latach od jej wprowadzenia
dr n. praw. adwokat Maciej Gibiński, Kancelaria Adwokacka Centrum Doradcze Prawa Medycznego

 

12.50-13.15

Zasady postępowania w rejestracji i trudne sytuacje w kontaktach z pacjentami – dobre praktyki w realizacji umowy z NFZ
mec. Tomasz Filarski, Polskie Towarzystwo Prawa Medycznego

 

13.15-14.00

Dyskusja oraz zakończenie 10. Kongresu Prawa Medycznego